บริการงานแปลเอกสาร ทุกภาษา


เอกสารที่ใช้ในการรับรองหนังสือรับรองบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการรับรองหนังสือรับรองบริษัทฯ
1. หนังสือรับรองบริษัทตัวจริง 
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 
3. สำเนาบัตรประชาชนหน้า-หลัง กรรมการผู้มีอำนาจ
หมายเหตุ: ข้อ 2+3 กรรมการต้องเซ็นต์ชื่อ+ประทับตราบริษัททุกหน้า
.........................................................................
One Stop Service Visa & Translation Center
รับแปลเอกสารทุกภาษา ยื่นวีซ่าทั่วโลก
http://www.30minutestranslation.com
line id: somo91
T. 080-328-2459


ลงเมื่อ 2019-01-08 10:27:32 น. | (News) ( อ่าน : 4046 ท่าน)
#ยื่นวีซ่า #แปลเอกสารทั่วโลก #ทุกภาษา #แปลภาษา #แปลภาษาราคาถูก