ขั้นตอนการแปลเอกสาร

ขั้นตอนการแปลเอกสาร

  • ส่งเอกสารและชื่อสะกดมาที่ somo91@gmail.com
  • มัดจำ 50% เพื่อยืนยันการแปล
  • แปลเสร็จส่งไฟล์ให้เช็คก่อนรับรองคำแปล
  • โอนเงินที่เหลือ (ยกเว้นกรณีมารับเอง
  • แจ้งที่อยู่จัดส่ง (ค่า EMS 50 บาท)
  • จัดส่งและแจ้ง EMS CODE
หมายเหตุ : ถ้าต้องการให้รับรองกงสุล/กระทรวงการต่างประเทศด้วย ส่งเอกสารตัวจริง + สำเนาพาสปอร์ต/บัตรประชาชนเจ้าของเอกสาร (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ใช้สำเนาพาสปอร์ต/บัตร ประชาชนพ่อแม่ด้วยคะ)

กรณีต้องการมารับเอง

BTS นานา ออกช่อง 2 ตึก TWO PACIFIC ชั้น 22 บริษัท VDO RESEARCH ติดต่อคุณเอ 089 447 3252 (โทร ก่อนเข้าไป เผื่อคุณเอออกไปสถานฑูต)ขั้นตอนการแปลเอกสาร


อัตราค่าบริการการแปล ยื่นวีซ่า