วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

 • ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)
  ชื่อบัญชี : อรวรรณ คงกิตติกุล | ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


 • ธนาคาร กสิกรไทย
  เลขที่บัญชี 726-274-1650

  ธนาคาร กรุงเทพ
  เลขที่บัญชี 205-056-1204

  ธนาคาร กรุงไทย
  เลขที่บัญชี 0000-156-655

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 216-218-6736

  ธนาคาร ออมสิน
  เลขที่บัญชี 020-132-384-999

  ธนาคาร ธนชาติ
  เลขที่บัญชี 186-2-03029-7

  พร้อมเพย์ 087-813-8731

  โอนแล้วแนบหลักฐานการโอนมาด้วยนะคะ


  อัตราค่าบริการการแปล ยื่นวีซ่า